0:00

14. GATENE, BROENE, BAKKENNE OG PLASSENE I ISTANBUL

View Map

Jeg fikk tak i fotografiet av Dolmabahçe-piren, som ses i bakgrunnen, av en skraphandler. Selv tre år før romanen var ferdig, så jeg for meg denne monteren sammen med det tilhørende kapittelet. Jeg er spesielt glad i denne monteren, som til tross for alle skissene og utkastene har vært så mottakelig for den utilsiktede skjønnhetens innfall. Etter å ha samlet gjenstander i mange år, og etter å ha visualisert og laget utkast av monteren som om jeg skrev sceneanvisninger for teateret, arrangerte vi teglasset, porselensaskebegeret av Kütahya-fabrikat og Füsuns hårnåler inni monteren gjennom prøving og feiling. Da jeg betraktet fotografiene vi tok i løpet av denne prosessen, innså jeg at jeg gjorde det landskapsmalerne i Istanbul som jeg beundrer så mye, også gjorde: Jeg så etter en utilsiktet skjønnhet i sammenfallet av trær, elektriske kabler og høyspentmaster, skip, skyer, gjenstander og mennesker. Den største gleden oppstår når øyet oppdager skjønnhet der hvor skjønnheten verken var unnfanget av tanken eller planlagt av hånden.

arrow_back Previous arrow_forward Next