0:00

41. Å SVØMME PÅ RYGGEN

View Map

Den nye generasjonen samlere som gjorde seg gjeldende i Istanbul tidlig i1980-årene – innen den tid hadde en verdifull skatt av papirer, kalligrafi og fotografier som representerte den tradisjonelle ottomanske kulturen og Istanbuls minoriteter, blitt ødelagt – var svært interessert i fotografier av skip som seilte gjennom byen.

Personer som samler på fotografier av skip som seiler gjennom Istanbul, kan kategoriseres i to typer:

1. Den systematiske typen. Disse samlerne har gjort det til sin oppgave å eie hvert eneste fotografi av en serie med skip – og konsentrerer seg for eksempel om alle byfergene eller bilfergene eller skipene til Ottoman Seyr-i Sefain Administra­tion.

2. Romantikerne. Dette ordet gir kanskje ikke en nøyaktigbeskrivelse av disse samlerne, men jeg føler et spesielt slektskap med dem. De er interessert i alle skip som seiler gjennom Bosporos – lokale eller fremmede,passasjerskip eller frakteskip. Det som betyr noe for dem, er ikke når og hvor et skip ble bygget, flagget det seiler under, linjen det tilhører, eller hva det frakter, men følelsen fotografiet vekker. Jeg kan ikke beskrive akkurat hva denne følelsen er, men jeg laget Uskyldighetens museum for å utforske og uttrykke denne mystiske følelsen.

Hvert av skipene som vises på fotografiene, har sine særegne fløytelyder. Og som liten pleide jeg å kunne skille dem fra hverandre. 

arrow_back Previous arrow_forward Next